Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Експерти на РИОСВ-Шумен провериха по сигнал за оцветяване в керемиден цвят водите на р. Поройна    Днес след сигнал за оцветяване в керемиден цвят на водите на р. Поройна в участъка на хипермаркет „Практикер“ в гр. Шумен, експерти на РИОСВ-Шумен извършиха оглед на реката в отделни участъци. Те обходиха протежението на реката от участъка преди Томбул джамия до моста преди магазин „Практикер“ в участъци, които не са покрити и затворени от горната страна.
     В участъка преди Томбул джамия водното течение е бистро и безцветно, но от площад „Оборище“ и по-надолу се наблюдава мътност. Не се установи оцветяването описано в сигнала.
    На две места е констатирано червеникавокафяво оцветяване на вода, задържана в прилежащата бетонирана зона около канала на реката. Те са в района на бул. „Симеон Велики“ между кръстовищата при НОИ и на пазара, в района на магазин „Нappy buy”.
    Изпратено е писмо до Община Шумен и до „В и К Шумен“ ООД за предприемане на мерки за установяване на наличие на тръбопроводи, които не са част от канализационна мрежа за дъждовни или дренажни води, в участъка на булевард „Симеон Велики“ между кръстовище при Томбул джамия и кръстовище при ул. “Климент Охридски“.


20-05-2021


РИОСВ – Шумен и Басейнова Дирекция “Черноморски район” обявяват победителите в конкурса “Мисли зелено - пази природата”

РИОСВ-Шумен провежда образователни инициативи за Световния ден на околната среда

Възстановяване на екосистемите е темата на Световният ден на околната среда - 5 юни

Експерти на РИОСВ-Шумен и деца от детска градина „Пролетна дъга“ отбелязаха Международния ден на биологичното разнообразие

Експерти на РИОСВ-Шумен провериха по сигнал за оцветяване в керемиден цвят водите на р. Поройна