Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Експерти на РИОСВ-Шумен се погрижиха за 14 птици      За 14 бедстващи птици от територията на областите Шумен и Търговище са се погрижили екоекспертите в рамките на месец юни. По-голямата част от пернатите са млади екземпляри, паднали от гнездата при летните бури или при първите опити за летене. Най-много - четири на брой са от вида Черен бързолет, три са от вида Домашна кукумявка, две са Градските лястовици, един Голям пъстър кълвач, Бял щъркел, Бухал, Селска лястовица и Блед бързолет. Всички птици са донесени от граждани в екоинспекцията, а две от бързолетчетата са намерени от две групи деца, които са ги открили в безпомощно състояние в Шумен. За грижите и отговорното отношение от екоинспекцията изказват своите адмирации и благодарности на малчуганите.
     Всички птици са изпратени  за лечение и доотглеждане в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора.
    На електронния сайт на РИОСВ – Шумен можете да получите повече информация за необходимите действия при намиране на бедстваща птица на адрес: http://www.riosv-shumen.eu/index.php?homepage=6&subnavy=3&act=47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-07-2021


РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за обгазяване вследствие на пожар на площадка за дейности с отпадъци

РИОСВ – Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район“ обявяват победителите в традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“

РИОСВ-Шумен съдейства за спасяването на Обикновена блатна костенурка от защитен вид

РИОСВ-Шумен проведе уроци за чистотата на атмосферния въздух в три шуменски детски градини

МОСВ дава начало на своята програма - Политики за младежта в сферата на околната среда