Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

154 контролни проверки са извършени от експертите на РИОСВ-Шумен през месец юни      През юни експертите на РИОСВ-Шумен са извършили 154 проверки на 139 обекта на територията на Шуменска и Търговищка области. Основен акцент в контролната дейност са комплексните проверки на обекти, проверките по спазване на законодателството по управление на отпадъците, контрола по изпълнение на дадени предписания, както и такива по сигнали и жалби. 13 са направените проверки по сигнали на граждани. По всички са предприети мерки - извършени са проверки или са препратени на съответните компетентни институции. В рамките на осъществения месечен контрол са издадени  42 предписания.
     През периода са съставени 9 акта за установени административни нарушения. От тях 5 са  за нарушение  на Закона за опазване на околната среда(ЗООС),  1 е за нарушения на Закона за водите (ЗВ), 2 са за нарушения на Закона за управление на отпадъците/ЗУО/ и 1 е за нарушения на Закона за лечебните растения.
       Издадени са 14 наказателни постановления на обща стойност 19 750 лв.
      За периода са събрани средства в размер на общо 30 457, 41 лв. Сумите по наложени глоби и санкции възлизат на 19 750 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 10 707, 41 лв. Разпределени и преведени на съответните общини, от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС, са общо 2 568, 97 лв.

14-07-2021


РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за обгазяване вследствие на пожар на площадка за дейности с отпадъци

РИОСВ – Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район“ обявяват победителите в традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“

РИОСВ-Шумен съдейства за спасяването на Обикновена блатна костенурка от защитен вид

РИОСВ-Шумен проведе уроци за чистотата на атмосферния въздух в три шуменски детски градини

МОСВ дава начало на своята програма - Политики за младежта в сферата на околната среда