Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Експерти на РИОСВ-Шумен отреагираха с незабавна проверка на т.нар. „фекално езеро“    Експерти на РИОСВ-Шумен отреагираха с незабавна проверка на т.нар. „фекално езеро“ в шуменския квартал Дивдядово във връзка с публикации в електронни медии за „наличие на езеро от фекалии, заради преливаща помпена станция“. При проверката не бе констатирано наличие на оводнена територия, но се установи преливане на отпадъчни води от черпателния резервоар по бетонираната част на площадката на Канализационната помпена станция в кв. „Дивдядово“. Тези води, които са в два потока от битово-фекалните отпадъчни води от кв. Дивдядово и от дъждовни води, се събират в околовръстната бетонова канавка и се изливат в яз. Соара.
    Взети са общо четири водни проби. Три по заявка на Басейнова дирекция „Черноморски район“ от повърхностни води и една от отпадъчни води, по заявка на РИОСВ-Шумен.   
    В хода на проверката, с писмо от „ВиК-Шумен“ ООД информират регионалната екоинспекция и Басейнова дирекция „Черноморски район“ за възникнала аварийна ситуация на помпената станция.
    Дадено е предписание на „ВиК – Шумен“ ООД да бъде преустановено изтичането на отпадъчни води към язовир Соара. В срок до края на днешния ден да се отстрани аварията, а в рамките на един месец да се предвиди техническа възможност за отвеждането им, в случай на аварийна ситуация, до Пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Шумен.


 

14-09-2021


РИОСВ-Шумен с инициативи под мотото „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави“

РИОСВ-Шумен организира две инициативи през седмицата на мобилността

Експерти на РИОСВ-Шумен отреагираха с незабавна проверка на т.нар. „фекално езеро“

Министерството на околната среда и водите кани заинтересованите страни да се включат в отбелязването на Европейска седмица на мобилността 2021

Експерти на РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха спешна проверка по сигнал за оцветяване на река Поройна