Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ-Шумен наложи административнонаказателни мерки на “ВиК-Шумен“ ООД     Два акта за установени административни нарушения по Закона за водите бяха връчени на „ВиК – Шумен“ ООД. Първото административно нарушение е, че чрез бездействие водното дружество не е изпълнило предписание за преустановяване изтичането на отпадъчни води от канализационната система на кв. Дивдядово към язовир „Соара“. Второто нарушение е допуснато заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, в нарушение на Разрешително за заустване. Предстои издаването на наказателно постановление.
      С предписание на директора на РИОСВ-Шумен на дружеството е възложено да преустанови изтичането на отпадъчни води към водния обект - дере, приток на язовир „Соара“ и в срок до 2 месеца да бъде намерено трайно инженерно решение, с което да се гарантира безпроблемното отвеждане на отпадъчните води от канализационната помпена станция в кв. Дивдядово до пречиствателната станция за отпадъчни води в Шумен.
       Дружеството ще бъде предупредено, че при неизпълнение на конкретните преустановителни мерки, преписката ще бъде препратена на прокуратурата.
       Мерките се налагат в резултат на последната проверка, при която беше обходена територията на канализационната помпена станция (КПС) и при огледа бе констатирано, че непосредствено преди КПС от последната събирателна шахта и от дъждопреливника изтичат отпадъчни води от канализационната система на кв. Дивдядово по прилежащия терен.
Припомняме, че миналата седмица инспекцията на КПС беше извършена в присъствието на заместник-министъра на околната среда и водите Петър Димитров и директорите на РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“.

16-11-2021


РИОСВ – Шумен обявява традиционния конкурс „ЕКО КОЛЕДА

РИОСВ-Шумен наложи административнонаказателни мерки на “ВиК-Шумен“ ООД

Ще бъдат предприети административнонаказателни мерки след проверка на канализационната помпена станция в кв. Дивдядово в Шумен

РИОСВ-Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявяват победителите в конкурса „Моята лятна ваканция – море или планина“

РИОСВ-Шумен с инициативи под мотото „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави“