Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ-Шумен провери по сигнал регионалното депо за неопасни отпадъци    Експерти на РИОСВ-Шумен извършиха извънредна съвместна проверка с представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория (РЛ) в Шумен на Регионалното депо за неопасни отпадъци (РДНО) и дере след депото, до вливане в р. Камчия. Проверката е направено по сигнал за замърсяване на воден обект с инфилтратни води от регионалното депо в града.
   При проверката на ретензионния басейн за инфилтратни води на депото се установи, че той е под преливния ръб. Помпите към оросителната инсталация са функциониращи и в експлоатация. При пункта за мониторинг няма наличие на отпадъчни води. След пункта за мониторинг в охранителна канавка за дъждовни и повърхностни води са установени кафяви локви без отток. Не е констатирано пряко заустване на инфилтрат или отпадъчни води към охранителната канавка или към дерето приток на река Камчия.
   При проверка на дерето след РДНО, на територията на учебния център на войсковото стрелбище в кв. Дивдядово, при моста е установен отток повърхностни води с малък дебит и с кафяво оцветяване. По заявка  на БДЧР е взета една водна проба от повърхностните води на дерето, в участъка от територията на стрелбището и две водни  проби от река Камчия: преди и след заустване на дерето в реката.
   След получаване на резултатите от анализа на водните проби ще се предприемат необходимите административнонаказателни мерки.

21-12-2021


РИОСВ – Шумен напомня на билкозаготвителите за подаването на годишните отчети

РИОСВ-Шумен провери по сигнал регионалното депо за неопасни отпадъци

500 картички се състезаваха в конкурса “ЕКО КОЛЕДА” на РИОСВ-Шумен

Експерти на РИОСВ-Шумен провериха язовир Дибич по сигнал за изтичане на пяна

РИОСВ – Шумен обявява традиционния конкурс „ЕКО КОЛЕДА