Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за обгазяване вследствие на пожар на площадка за дейности с отпадъци     На 19 юли в РИОСВ – Шумен постъпи сигнал за обгазяване вследствие на възникнал и потушен към момента пожар на територията на площадка за дейности с отпадъци в землището на кв. Мътница, гр. Шумен.  Експерти от екоинспекцията и Регионална лаборатория (РЛ) –  Шумен незабавно извършиха проверка на място на имота, който е собственост на „Метарекс“ ООД.
     При проверката е констатирано, че все още има налични горящи и тлеещи отпадъци, дименето на които продължава. Установено е, че пожарът е вилнял на територията на цялата площадка, за която дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от РИОСВ - Шумен. При огледа е констатирано, че са изгорели всички съхранявани и третирани на място отпадъци: хартия, пластмасови и дървени.
       Осъществен е контрол за качеството на атмосферния въздух (КАВ) с газанализатор на РЛ – Шумен, който се използва в случаи на аварийни ситуации вследствие на пожари, промишлени замърсявания и други.  Апаратурата е позиционирана до най-близко разположената жилищна сграда. Анализът на резултатите от индикативното измерване не показва достигане и превишаване на алармените прагове на серен диоксид и азотен диоксид.
       Данните за периода 16-19 юли от разположената в гр. Шумен, автоматична измервателна станция също са под нормите по всички контролирани замърсители на атмосферния въздух.
Дадени са предписания на дружеството – незабавно да се предприемат мерки за прекратяване на горенето и да се извърши почистване на площадката от наличните  изгорели отпадъци и разтопена пластмаса.

20-07-2022


РИОСВ-Шумен се включи в инициативите за отбелязване на Европейската седмица на мобилността

Обява за търг за продажба на употребяван лек автомобил Опел Зафира

Експерти на РИОСВ-Шумен отново подкрепиха кампанията „Да изчистим България заедно“

РИОСВ – Шумен обявява конкурс за комикс на тема „Пестене на енергия“

През август експертите на РИОСВ - Шумен извършиха 98 проверки