Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

Експерти на РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха проверка по сигнал за замърсяване на Крива река      Експерти от РИОСВ-Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория към ИАОС (РЛ) провериха сигнал за замърсяване на р. Крива река от дейността на млекопреработвателно предприятие. При извършената извънредна проверка на предприятието, намиращо се в с. Крива река, общ. Никола Козлево, е установено отвеждане на отпадъчни води с белезникавo oцветяване. Производственият обект експлоатира пречиствателно съоръжение за отпадъчни води и ги зауства във воден обект с налично и актуално разрешително за заустване с посочени условия за изпълнение и спазване. За установяване на качествата на отпадъчните води и дали има замърсяване към реката са взети проби от заустваните отпадъчни води за изпитване. По заявка на БДЧР са взети проби от р. Крива река от три точки - преди, във и след района на заустването им в реката.
       Към датата на проверката предприятието има действаща текуща санкция за отклонение от заложените емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване. След анализ на резултатите от водните проби РИОСВ-Шумен своевременно ще предприеме последващи действия.

07-11-2022


РИОСВ-Шумен ще подари метални съдове за събиране на пластмасови капачки на шест училища

Приключиха дейностите по проект „Бъдещето на Земята - в ръцете на децата“ по програма „Младежи за околна среда“ на МОСВ

Приключиха дейностите на младежите от БЧК - Търговище по проект „Около нас е красиво“ в кампанията „Младежи за околна среда“ на МОСВ

Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

РИОСВ – Шумен обявява десетото издание на конкурса „ЕКО КОЛЕДА“