Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

Започнаха дейностите по проект „Около нас е красиво“    15 младежи се включиха в първата инициатива на Българския младежки Червен кръст – Търговище, в изпълнение на проект „Около нас е красиво“, който се финансира по Програма „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, чрез подкрепата на РИОСВ – Шумен. Бяха дискутирани две от приоритетните теми за кампанията -  „Климатичните промени“ и „Обработката на отпадъци“.
Обучението „младежи обучават младежи“ за доброволци на Българския младежки Червен кръст (БМЧК)- Търговище се проведе на 5 и 6 ноември. Водещ беше Веселин Йорданов, също доброволец на БМЧК, преминал национално обучение по темата в рамките на организацията.
    Обучението премина под формата на дискусия, а младите хора дискутираха върху климатичните промени и последствията от тях - глобалното затопляне, парниковия ефект, причините за тях и отражението им върху човека. Доста време беше отделено на темата за обработката на отпадъците.


  

        Сесиите от втория ден на обучението бяха насочени предимно към изграждане на умения за презентиране и изготвяне на програма за ателиета в училище. Доброволците се разпределиха в екипи, които в следващия етап на проекта ще организират и проведат кратки обучения с ученици от 10 и 11 клас.

 

 

 

 

 

 

      

09-11-2022


РИОСВ-Шумен ще подари метални съдове за събиране на пластмасови капачки на шест училища

Приключиха дейностите по проект „Бъдещето на Земята - в ръцете на децата“ по програма „Младежи за околна среда“ на МОСВ

Приключиха дейностите на младежите от БЧК - Търговище по проект „Около нас е красиво“ в кампанията „Младежи за околна среда“ на МОСВ

Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

РИОСВ – Шумен обявява десетото издание на конкурса „ЕКО КОЛЕДА“