Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

РИОСВ – Шумен се включи в 47-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици      Експерт на РИОСВ-Шумен и представители на Българското дружество за защита на птиците обходиха шестнадесет язовира на територията на шуменска и търговищка области при провеждане на 47-мото среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици в България.
       Преброяването на територията на шуменската екоинспекция през тази година  включи язовирите Тича, Фисека, Съединение, Ястребино, Дибич, Шумен, Лозево, Мараш, Поляница, Сечище, Калугерица, Каравелово, Тръница, Тръница 2, Беломорци и Омуртаг. През 2023 г. в мониторинга са включени седем нови язовира, което е и вероятна причина за по-голямото видово разнообразие, установено от експерти в сравнение с миналата година.
     Преброени са общо 5468 броя пернати от 26 вида. За сравнение с данните от минала година статистиката сочи, че е намалял общият брой водолюбиви птици за сметка на по-голямо видово разнообразие (6461 броя птици от 17 вида за 2022 г.). Според наблюдаващите експерти,  тенденцията  към намаляване в броя на пернатите се дължи на климатичните промени и високите зимни температури.
       Във водните обекти са установени птици от видовете: Зеленоглава патица, Зимно бърне, Жълтонога чайка, Бял ангъч, Голям корморан, Малък гмурец, Сива чапла, Голям гмурец, Голяма бяла чапла, Фиш, Лиска, Кафявоглава потапница, Сива патица, Ням лебед, Шилоопашата патица, Качулата потапница, Речна чайка.  Новите видове, които са наблюдавани през тази година са: Голяма белочела гъска, Клопач, Бяла лопатарка, Голям горски водобегач, Поен лебед, Тундров лебед, Черногуш гмуркач, Голям нирец, и Крещалец.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967г. в почти всички европейски държави, координира се от Wetlands International. Целта на преброяването е да се установи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

18-01-2023


Вие правите снимки- ние ги показваме

Експерти посетиха находища на блатно кокиче на територията на РИОСВ-Шумен

Проведе се публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Шуменско плато“

Експерти на РИОСВ Шумен извършиха 94 проверки през месец Март

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“