Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

РИОСВ-Шумен постави срокове на общините за прилагане на мерки за предотвратяване на нерегламентирано замърсяване с отпадъци     Директорът на РИОСВ-Шумен и експертен екип проведоха срещи с представители на общинските администрации от област Шумен и област Търговище, на които бяха обсъдени трудностите при управлението на отпадъците във всяка една от общините. На срещата бяха разяснени разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, с които кметовете на общини са задължени да поддържат чистотата на населените места и общинската пътна мрежа. Целта на срещата беше да бъдат набелязани конкретни мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци и ефективното предотвратяване на последващо замърсяване, като се наблегне на превенцията.
    На представителите на местната власт експертите напомниха за дадени предписания, според които общините трябва да почистят идентифицирани замърсени терени. В резултат на извършени проверки на 15 общини и обходени 146 населени места, бяха дадени 15  предписания. От тях 5 са изпълнени, а 10 все още са в срок.
     Бяха изпратени писма до Областното пътно управление – Шумен и Областното пътно управление – Търговище, с указания и срокове да бъдат извършени проверки и да се предприемат мерки за почистване на замърсените терени и участъци от републиканската пътна инфраструктура.
    Последващият контрол от страна на инспекцията ще установи изпълнението на дадените предписания, като при констатиране на неизпълнение ще бъдат налагани административнонаказателни действия, съгласно Закона за управление на отпадъците.
     Към настоящият момент всички общини от област Шумен и област Търговище са информирали РИОСВ-Шумен за предприетите мерки за недопускане на замърсявания.

01-03-2023


РИОСВ-Шумен избра победителите в конкурса по повод Световния ден на водата – 22 март

Ученици от три шуменски училища участваха във вземане на водни проби по повод Световния ден на водата – 22 март

С акция на екип от РИОСВ - Шумен днес беше почистена местността Кьошковете

РИОСВ-Шумен ще отбележи Световния ден на водата

РИОСВ-Шумен постави срокове на общините за прилагане на мерки за предотвратяване на нерегламентирано замърсяване с отпадъци