Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

През юли експертите на РИОСВ - Шумен извършиха 116 проверки     През месец юли експертите от РИОСВ - Шумен извършиха 116 проверки, при които провериха 93 обекта на територията на Шуменска и Търговищка област. От тях 84 са планови проверки, а  32 – извънредни.
     През отчетния период са съставени 7 акта за установени административни нарушения (АУАН), от които 4 са за нарушения на Закона за водите, 2 - за нарушение по Закона за управление на отпадъците и един - за нарушения по Закона за лечебните растения.
    В рамките на осъществения контрол са издадени 64 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.
    За изминалия месец от шуменската екоинспекция са издадени 5 наказателни постановления на обща стойност 8000 лв. През месец юли по издадени наказателни постановления и споразумения са събрани общо 13 120, 24 лв. По наложени глоби и санкции са платени  9680 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  3440,24 лв.
    Разпределени и преведени на съответните общини за месеца са 7566,33 лв., като разпределението на приходите от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС по общини е:  Община Шумен – 228,76 лв., Община Търговище – 121,98 лв., Община Омуртаг – 18,34 лв., Община Попово – 1596,40 лв.,  Община Никола Козлево – 50,63 лв., Община Велики Преслав – 5550,22 лв.
     От постъпилите за отчетния период 23 сигнали и жалби на граждани, експертите на РИОСВ - Шумен са извършили 15 проверки на място. Общо 4 сигнала са препратени за разрешаване по компетентност до други администрации, а два от подадените сигнали са били неоснователни.

09-08-2023


РИОСВ-Шумен се включи в инициативите за отбелязване на Европейската седмица на мобилността

Обява за търг за продажба на употребяван лек автомобил Опел Зафира

Експерти на РИОСВ-Шумен отново подкрепиха кампанията „Да изчистим България заедно“

РИОСВ – Шумен обявява конкурс за комикс на тема „Пестене на енергия“

През август експертите на РИОСВ - Шумен извършиха 98 проверки