Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

Студенти - еколози гостуваха на РИОСВ-Шумен и Регионалната лаборатория към ИАОС     Четвъртокурсници от специалност „Екология и опазване на околната среда“ от ШУ „Епископ Константин Преславски“ днес посетиха Автоматичната измервателна станция (АИС) в Шумен, където разгледаха апаратурата и научиха за специфичните параметри в измерването на чистотата на атмосферния въздух в реално време от експерт на лабораторията. Посещението бе инициирано от преподавателският екип на шуменския университет с идеята младите хора да придобият представа за приложната насоченост на усвоените знания по време на учебния процес.
     По-късно студентите и техният ръководител доц. Нина Архангелова бяха запознати с работата на експертният екип и дейността на шуменската екоинспекция и гледаха научен филм за дейността на лабораториите в системата на ИАОС. Те разгледаха лабораторната апаратура на шуменската лаборатория и се запознаха с спецификата за извършване на лабораторен контрол и осигуряването на мониторинговите програми, които се реализират със заповеди на Министъра на околната среда и водите.

 

 

16-11-2023


РИОСВ-Шумен и ученици от с. Царев брод отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“ международния ден на биологичното разнообразие

РИОСВ Шумен се включи в почистване на защитена зона от „Натура 2000“

РИОСВ Шумен ще отбележи Европейския ден на „Натура 2000“

РИОСВ - ШУМЕН предприе незабавни действия по сигнал за замърсяване на воден обект

ЕКО ДЕФИЛЕ В РИОСВ - Шумен