Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

РИОСВ – Шумен участва в 48-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици        Експерт на РИОСВ-Шумен и представители на Българското дружество за защита на птиците обходиха шестнадесет язовира на територията на Шуменска и Търговищка област в периода от 11 януари до 14 януари 2024 г. при провеждане на 48-мото среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици в България.
         През тази година в преброяването бяха включени язовирите Тича, Фисека, Съединение, Ястребино, Дибич, Шумен, Лозево, Мараш, Поляница, Сечище, Калугерица, Каравелово, Тръница, Тръница 2, Беломорци и Омуртаг.
        Преброени са общо 5746 броя пернати от 23 вида. За сравнение с данните от минала година статистиката сочи, че малко се е увеличил общият брой водолюбиви птици за сметка на по-малкото видово разнообразие (5468 броя птици от 26 вида за 2023 г.). При различните видове птици се наблюдава увеличаване/намаляване на техния брой спрямо предходната година, като при даден вид са преброени повече екземпляри през настоящата година, а при други видове се отчита по-малък брой екземпляри спрямо 2023 г.
         Във водните обекти са установени птици от видовете: Малък корморан, Малък нирец, Зеленоножка и Белоока потапница, Голям корморан, Голям гмурец, Малък гмурец, Черногуш гмуркач, Голям нирец, Ням лебед, Сива чапла, Голяма бяла чапла, Жълтонога чайка, Бял ангъч, Лиска, Фиш, Зимно бърне, Зеленоглава патица, Сива патица, Шилоопашата патица, Кафявоглава потапница, Качулата потапница и Голям горски водобегач. Новите видове, които са наблюдавани през тази година са: Малък корморан, Малък нирец, Зеленоножка и Белоока потапница.
        Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави, координира се от Wetlands International. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

19-01-2024


МОСВ стартира кампанията „Чиста околна среда“ 2024 г.

РИОСВ Шумен отбеляза Световния ден на влажните зони

РИОСВ – Шумен участва в 48-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

РИОСВ – Шумен посрещна коледари

РИОСВ – Шумен напомня на билкозаготвителите за подаването на годишните отчети