Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

МОСВ стартира кампанията „Чиста околна среда“ 2024 г.       

 

         „Обичам природата и аз участвам” е мотото на тазгодишният конкурс на МОСВ  за най-оригинален и екологично познавателен проект. Той се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и се провежда  успешно за двадесета поредна година. Бенефициенти могат да бъдат общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие и обединени детски комплекси. Финансират се проекти от 1500 до 15 000лв, според бенефициента. Реализацията на проектите цели пряко позитивно въздействие върху околната среда и положителна нагласа у хората за действия към съхранението на природата и нейните ресурси. Подробности за провеждането на кампанията можете да откриете на официалният сайт на Министерство на околната среда и водите.

 

09-02-2024


МОСВ стартира кампанията „Чиста околна среда“ 2024 г.

РИОСВ Шумен отбеляза Световния ден на влажните зони

РИОСВ – Шумен участва в 48-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

РИОСВ – Шумен посрещна коледари

РИОСВ – Шумен напомня на билкозаготвителите за подаването на годишните отчети