Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

Провеждане на публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Шуменско плато“     Съгласно нормативните изисквания на Закона за защитените територии и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии РИОСВ - Шумен съвместно с Дирекция на Природен парк „Шуменско плато“ ще проведе публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на природния парк.
     Публичното обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Шуменско плато“ (приет с Решение № 464/ 23.06.2011г. на Министерски съвет) ще се проведе на 09.04.2024г. от 10.30ч. в заседателната зала на АИЦ „Кьошкове“, лесопарк „Кьошкове“, на което са поканени областен управител, общини, горски стопанства, научни и неправителствени организации, и други заинтересовани страни.

21-03-2024


Вие правите снимки- ние ги показваме

Експерти посетиха находища на блатно кокиче на територията на РИОСВ-Шумен

Проведе се публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Шуменско плато“

Експерти на РИОСВ Шумен извършиха 94 проверки през месец Март

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“