Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

Експерти на РИОСВ-Шумен поставиха 25 къщички за наблюдение на сънливци       

        Експерти на РИОСВ-Шумен се включиха в поставянето на 25 къщички за наблюдение на сънливци в горски масив, в землището на с. Иваново, община Върбица. Горските масиви попадат в Защитена зона BG0000421 Преславска планина, по директивата за местообитанията.
Домовете са предназначени за два от четерите вида сънливци срещани на територията на Република България - Лешников (Muscardinus avellanarius - 1341) и Горски (Dryomys nitedula - 1342), които са защитени видове гризачи съгласно Закона за биологичното разнообразие.
        Къщичките  са част от новите методики за осъществяване на мониторинг на сънливци, като такива ще бъдат поставени на 43 предварително определени за целта места в цялата страна.
Екоекспертите оказаха съдействие при изпълнение на дейности на терен,  част от Националната система за мониторинг на  състоянието на биологичното разнообразие, като целта е набавяне на биогеографска информация за видовете. Изпълнителна агенция по околна среда и Института по биоразнообразие съвместно ще осъществят дейностите по мониторинг в рамките на следващите 15 месеца. След това наблюдението ще извършват експерти на съответната РИОСВ в чийто териториален обхват попадат монтираните къщички. За целта експертите ще преминат специално обучение.

        На територията на РИОСВ-Шумен се срещат Лешников (Muscardinus avellanarius - 1341) и Горски (Dryomys nitedula – 1342) сънливец. Те обитават горските и извънселищните райони, където има орехови и лешникови дървета, с чиито листа, семена и плодове се хранят. Наименованието си носят от това, че през по-голямата част от годината (от ноември до май) спят зимен сън, изпадайки в хибернация. Сънливците раждат веднъж, най-много два пъти годишно, най-често през през юли-август, по 4-6 малки.  Гнездят в хралупи на дървета (някои видове и на открито по клоните на храсти и дървета), в тавани на хижи и стопански постройки (главно големият сънливец). Сънливците са нощни животни – през деня спят, а нощем са активни, събират орехи и лешници и ги складират в близост до гнездата си.

24-06-2024


Информационният център на РИОСВ - Шумен прие ученици от лятна занималня „Катранджиева-Академи“

Експерти на РИОСВ - Шумен се погрижиха за бедстващи животни

Експерти на РИОСВ-Шумен поставиха 25 къщички за наблюдение на сънливци

Практически екологични уроци в информационния център на РИОСВ – Шумен по повод Световния ден на околната среда

РИОСВ – Шумен отбеляза своя професионален празник с почистване