Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Експертите на РИОСВ Шумен съставиха акт за нерегламентирана дейност по разкомплектованеЕкспертите на РИОСВ Шумен съставиха акт за нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. За тази година това е първият акт на юридическо лице, при който има катергорични доказателства за извършването на дейността по незаконен начин. Проверката е направена в шуменския квартал кв.Дивдядово съвместно със служители на ОДП Шумен. Установено е наличието на авточасти, масла и разглобени детайли от автомобили. Липсват разрешителни документи за дейности по разкомплектоване, които се издават от екоинспекцията съгласно Закона за управление на отпадъците. За нарушенията са предвидени глоби от 1500 до 5000 лв.
През миналата година бяха установявани подобни случаи в община Никола Козлево, където около в домовете на физически лица е констатирано замърсяване с отпадъци от стари автомобили.

29-07-2008


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен