Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен състави два акта на пунктове за изкупуване на билки    Тече масова проверка на пунктовете за билки, контролирани от РИОСВ-Шумен, предвид активния сезон за събиране на билки от диворастящи и култивирани лечебни растения. В периода август-септември, от експертите на екоинспекцията са съставени два акта на пунктове за изкупуване на билки. Причината е  констатирано нарушение на разпоредбите по Закона за лечебните растения (ЗЛР), във връзка с Наредба №2/ 2004г. към него. При проверка на обект в квартал Кирково, град Велики Преслав са намерени в наличност големи количества от билката шипка (плод) – около 2,500кг., добита в незряло състояние. Такова е и нарушението, установено  в пункт в село Стража, община Търговище, където наличността е в по-малки количества. На билкозаготвителите ще бъде наложена глоба, съобразно нормативната уредба. В подобни случаи екологичното законодателство предвижда санкции до 3000 лева.

     Брането на зелена шипка е в нарушение на Закона за лечебните растения и на Наредбата за правилата и изискванията при събиране на билки. В неузрелите шипкови плодове липсват биологично активните вещества и получената при сушенето им суровина е с влошено качество.

     В тази връзка, Регионална инспекция по околна среда и води е изпратила писма до 15 фирми с активна позиция на пазара на билките. В тях е указано недопускане изкупуването на плод шипка и орех в незряло състояние, водещо до негативни характеристики на получените билки. Препоръките за ограничаване събирането на зелени плодове е в съответствие с позициите на България като износител на билки и билкови продукти.

10-09-2009


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен