Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Стартира Европейската седмицата на мобилността     На 16 септември стартира Европейската седмица на мобилността, която ще продължи до 22 септември, отределен за ден без автомобили.. Тя е  организирана от Европейската комисия и акцентира върху различни аспекти на устойчивата мобилност. РИОСВ-Шумен, в партньорство с РИОКОЗ-Шумен, СОУ „П. Волов” и детски градини № 19 „Конче вихрогонче” и № 34 „Пролетна дъга” се включва в кампанията, целяща повишаване  осведоменосттта на населението. Специално внимание се отделя на участието на младите хора. Образователни дискове с мерки за опазване на озона, са разпространени в училища и детски градини Предоставени са и брошури, съдържащи информация за седмицата на мобилността, градския климат и опазване чистотата на въздуха.   Ще бъдат изготвени табла със снимкови и информационни материали, обучаващи и мотивиращи към по-широка обществена ангажираност по темата.

     Европейската седмица на мобилността е инициирана през 2002г. в Брюксел по време на Зелената седмица от комисаря по околна среда в Европейската комисия. Участието на България в нея датира от 2003г.    

     Водеща тема на тазгодишната Европейска седмица на мобилността  е „Да подобрим градския климат”. Тя е насочена към подобряване качеството на атмосферния въздух – определящ фактор както за нашето здраве, така и за заобикалящата ни околна среда. Ключова роля в осъществяването на седмицата имат местните власти.  Предизвикателство към тях в момента е  разработването на политики и програми, целящи редуцирането на автомобилния трафик и внедряването на алтернативни технологии  и по-чисти горива.

     За Шуменска и Търговищка област, като  поддържащи седмицата на мобилността, към инициативата се присъединяват общините Шумен и Антоново

15-09-2009


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен