Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Днес РИОСВ-Шумен и деца от детски градини отбелязват Международния ден за защита на озоновия слой     Регионална инспекция по околна среда и води отбелязва Международния ден за защита на озоновия слой – 16 септември с участието на деца от ЦДГ № 19 „Конче вихрогонче” и ЦДГ № 34 „Пролетна дъга”, град Шумен. Пред децата от предучилищните групи ще бъде презентиран диск,  който ще ги  запознае с огромното значение на озоновия слой и мерките за неговото опазване. Новите почитатели на Ози Озон (героят от видеоматриала) ще подредят изложба с творби, посветена на „Слънцето – приятел на хората”. Табла със снимкови и информационни материали, предоставени от РИОСВ-Шумен, ще направят родителите съпричастни към темата.

     Международният ден за защита на озоновия слой се отбелязва от 1995 г. по решение на Общото събрание на ООН от 19 декември 1994 г. в деня на подписването на Монреалския протокол за защита на озоновия слой. Монреалският протокол за веществата, които нарушават озоновия слой е подписан на 16 септември 1987 г. Документът е ратифициран на 30 юни 1988 г., влиза в сила на 1 януари 1989 г. Ревизиран е 4 пъти във връзка с последните научни постижения  (1990 г. - в Лондон, Великобритания, 1992 г. - в Копенхаген, Дания, 1995 г. - в Монреал, Канада и 2001 г. - в Пекин, Китай).

     На 11 септември 2009г. и последната от всичките 196 страни по света  ратифицира Виенската конвенция и Монреалския протокол. Ето защо , мотото на тазгодишната кампания е:  “Защитата на озоновия слой обединява света”.

     Република България е страна по Монреалския протокол от 1991. През всичките тези години МОСВ води политика на стриктно спазване изискванията на Протокола и предприема мерки, водещи до постепенно намаляване и прекратяване употребата на вещества, нарушаващи озоновия слой. За приноса си в тази насока, през 2007г. нашата страна е наградена със специален сертификат.

16-09-2009


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен