Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Съвместни образователни инициативи на РИОСВ-Шумен и СОУ „П. Волов”-Шумен по повод Деня без автомобили 

    Инициативата се провежда в рамките на Европейската седмица на мобилността и Деня без автомобили. Център на проявата е мултимедийната зала на СОУ „П. Волов”, град Шумен, на 25.09.2009 г. (петък) от 12,30 ч. Ученици от VІ и VІІ клас ще презентират темата за „Транспорта и хората”, ще представят истинското" лице на автомобилите - едни от основните замърсители на въздуха, както и алтернативните видове транспорт, подходящи за устойчиво развиващите се европейски градове. Те ще посочат ползата от това да караме по-често велосипед, вместо кола – едновременно здравословен и екологичен начин за придвижване. В подготвената викторина всички участници и гости ще имат възможност да изразят гражданската си ангажираност и тревога по проблема, да покажат нуждата от повече чист въздух и пространство за хората в града.

     Кампанията „В града без моя автомобил” е организирана за пръв път във Франция през 1998 г. През 2000 г. се превръща в европейска инициатива, а успешното участие на България в нея датира от  2002 г.

     Водещата тема по време на седмицата на мобилността тази година е „Да подобрим градския климат”. Тя насърчава местните власти да преразпределят пътното пространство така, че да се създадат по-добри възможности за немоторизирано придвижване на хората.

23-09-2009


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен