Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен провери леярните на територията на екоинспекцията      РИОСВ-Шумен провери 11-те фирми, притежаващи леярни на контролираната от нея територия. Инспекцията е осъществена през периода 28.03-04.04.2011г., съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите.

      Извършени са 8 комплексни проверки по компоненти води, въздух, отпадъци и комплексни разрешителни. Проверявани са практическата дейност и документацията. Констатирано е, че шест от фирмите са с предмет на дейност – леене на чугун и стомана, 4 – леене на алуминий и 1 - за леене на олово.  Действащи са седем леярни. Останалите 4 са недействащи, като на 2 от тях дейността е спряна до наличие на издадено и влязло в сила комплексно разрешително. Само две от леярните не използват метални отпадъци при леене на изделията.

      Не са установени нарушения по контролираните компоненти.

05-05-2011


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен