Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен публикува Годишния доклад за състоянието на околната среда на регионално ниво за 2010 г.     Регионална инспекция по околна среда и води – Шумен публикува Годишния доклад за състоянието на околната среда през 2010г. на регионално ниво. Докладът е изработен в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Подчинен е на целта да информира всички заинтересовани за състоянието на околната среда в Шуменска и Търговищка области, да представи факторите, които замърсяват и увреждат жизнената среда, както и  предприетите законодателни и административни мерки за предотвратяване и решаване на проблемите.
      Докладът съдържа анализ по компонентите на околната среда и факторите на въздействие, превантивната дейност и контрол, организираните през отчетния период работни срещи, семинари и образователни инициативи. Набелязани са основните приоритети в работата на РИОСВ – Шумен.
      Докладът е на разположение на всички заинтересовани лица в библиотеката на Регионалната инспекция.  Публикуван е и на Интернет страницата на eкоинспекцията на адрес: www.riosv.icon.bg  – ниво „ЗА РИОСВ-ШУМЕН”, подниво „ДЕЙНОСТ”.

10-05-2011


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен