Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

С детски празник ще бъдат отбелязани Световните дни на мигриращите птици – 14-15 май и Световният ден на климата – 15 май. 

    С детски празник ще бъдат отбелязани Световните дни на мигриращите птици и Световният ден на климата. Празникът ще се състои на 13 май (петък), от 10, 30 часа в Обединено детско заведение „Маргаритка”, град Смядово. Инициативата е организирана от РИОСВ-Шумен, с партньорството на Община Смядово.
    Международните дати ще бъдат ознаменувани с детски еко-спектакъл, изпълнен с веселие, засаждане на цветя, рисунки върху асфалт и полет на гълъби-посланици на детската мечта за чист и здравословен свят. В проявата ще се включат и родителите с осигуряване на посадъчния материал за цветните лехи. Кметът на Община Смядово и експерти от екоинспекцията ще засадят дръвчета в двора на ОДЗ „Маргаритка”, в защитени жилища Смядово, при търговския пазар на града и пред блокови пространства. Идеята на кампанията е засаждането на дръвчета и цветя да се осъществява на места, където за тях да се полагат грижи от местните стопани, като напомняне, че те трябва да бъдат специално отгледани, и като израз на грижата за околната среда.
    Световнитe дни на мигриращите птици са обявени през 2006 г. като глобална инициатива за опазване на мигриращите птици и техните местообитания по света. Кампанията се организира от Секретариата на Евро-Азиатското споразумение за мигриращите водоплаващи птици (AEWA) и Конвенцията за мигриращите видове (CMS), по които България е страна от 1999 г. Тази година темата е “Използването на земята се променя от птичи поглед”. Целта е да се повиши общественият интерес върху ефекта, който има ползването на земята и природните ресурси върху мигриращите птици и върху екосистемите, от които те зависят, както и върху изменението на климата. Изменението на климата засяга не само природата, но и нашето здраве, икономика, култура. Ето защо, ежегодно от 2005 година насам, на 15 май светът отбелязва Международния ден за действие срещу промените в климата. България се присъединява към Рамковата конвенция на ООН за борба с глобалното затопляне през 1992 г.

12-05-2011


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен