Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Експериментални дръвчета бяха засадени за Международния ден на биоразнообразието 

    В рамките на Международния ден на биоразнообразието – 22 май, представители на РИОСВ-Шумен, Община Смядово и Държавно горско стопанство – Смядово засадиха експериментални дръвчета. Новото им местообитание е в близост до природната забележителност „Скока”, община Смядово. Дръвчетата са от вида „Кедър” и не присъстват в горския фонд на местността, въпреки че районът предлага благоприятни условия за тяхното развитие. Фиданките бяха осигурени от екоинспекцията, която бе и организатор на инициативата.
    Международният ден на биоразнообразието се отбелязва ежегодно от 1993г., след подписването на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие. България ратифицира Конвенцията и става равноправна страна-член през февруари 1996г., като полага усилия за адекватни мерки и действия по нейните приоритети. Денят се чества на 29 декември до 2000г., когато Общото събрание на ООН гласува нова дата - 22 май, за Международен ден на биологичното разнообразие. Мотото на тазгодишната кампания е „Биологично разнообразие и гори”. Идеята е да се осъзнае връзката между тях, както и че съхраняването им е наш дълг в полза на нашето и бъдещите поколения.

19-05-2011


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен