Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен организира информационно-образователна кампания, посветена на 05 юни – Международен ден за опазване на околната среда 

    РИОСВ-Шумен отбелязва Международния ден за опазване на околната среда с програма, насочена най-вече към децата и учениците. Идеята е да се привлече вниманието на младите хора, да се провокира тяхното любопитство и загриженост към околната среда.Инициативите се реализират с партньорството на Регионална здравна инспекция-Шумен, ПГОХХТ „Проф. Ас. Златаров” и ЦДГ „Пролетна дъга”, гр. Шумен.
    В рамките на Международната Зелена седмица, предшестваща 5 юни – Международния ден за опазване на околната среда, екоинспекцията обявява Седмица на отворените врати. В периода от 31 май до 03 юни гражданите, които желаят да посетят сградата на РИОСВ-Шумен, ще имат възможност да се запознаят отблизо с работата на експертите, както и да получат отговор на въпроси, свързани с околната среда. На проявилите интерес ще бъдат предоставени материали, касаещи опазване на защитените територии, лечебните растения, животинския свят на територията на областите Шумен и Търговище и биологичното разнообразие по света.
    На 03 юни (петък) от 10,30ч. в парк „Кьошкьове” – до комплекс «Орбита» ще бъде организирана подвижна химическа лаборатория за анализ на питейна вода. Ще бъде извършена демонстрация с вземане и изследване на водни проби от експерти към Регионална здравна инспекция, гр. Шумен. В образователната програма са включени викторина и презентация, с която учениците от ПГОХХТ „Проф. Ас. Златаров” ще споделят знанията си за влиянието на климатичните промени върху околната среда. В проявата е предвиден музикално-танцов спектакъл, подготвен от децата към ЦДГ № 34 „Пролетна дъга”, гр. Шумен, както и модно дефиле на авторски екооблекла и маски. Сред природата ще бъде открито художествено ателие за изработване на горски листа с послания – съвместна продукция на всички участници. Творбите ще бъдат експонирани в информационния център на РИОСВ-Шумен.
    Световният ден на околната среда е ежегодно събитие, започнало през 1972г. под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда. Това е най-значимият и широко известен глобален ден, в който всеки трябва да обвърже своята загриженост за планетата с всекидневни действия за нейното съхранение!
Темата на Международния ден на околната среда през 2011 г. е: „Горите: Природата на Ваше разположение”, с цел насърчаване опазването на горите и устойчивото потребление за "зелен" растеж и в подкрепа на инициативата на ООН – Международна година на горите.

31-05-2011


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен