Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

През септември РИОСВ гр. Шумен санкционира лице, пуснало обява за продажба на ястребВъв връзка с подаден сигнал в РИОСВ – гр. Шумен за продажба на ястреб, обявена в Интернет, РИОСВ гр. Шумен съвместно с ОД МВР- гр. Търговище установи лицето, което предлага за продажба ястреба и състави АУАН за нарушение на чл.38, ал.1, т.6 и чл.39, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. Съгласно снетите сведения  в Полицейски участък - гр. Опака, птицата е била намерена от нарушителя в гората, след което е била прибрана и отглеждана от него, като по късно същият я е пуснал на свобода.

07-10-2014


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен