Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Наказателно постановление на Директора на РИОСВ Шумен, с което е санкционирано „Агрострой” ЕООД, е потвърдено от Шуменския административен съдНаказателно постановление на директора на РИОСВ-Шумен за имуществена санкция на  „Агрострой” ЕООД в размер на 2 000 лева е потвърдено с Решение на Шуменския административен съд от 3 ноември 2014 г.

         Санкцията е наложена след  извършена проверка от експертите на РИОСВ-Шумен в края на септември 2013 г., по подаден до МОСВ сигнал за извършено нарушение. Дружеството е глобено за нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) на неразрешено за това място -  в частен поземлен имот в землището на гр.Плиска. Количеството на изхвърления неопасен отпадък е  194,2 тона.

          Решението на съда е окончателно.

05-11-2014


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен