Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Информационна кампания за разделно събиране на отпадъците ще започне в 7 детски градини в ШуменСтартирането на разделно събиране на отпадъците в 7 детски градин в Шумен бе обсъдено на работна среща в РИОСВ Шумен. В тези детски заведения се работи по екологични програми от няколко години. Това са детските градини с номера 1, 5, 12, 30, 32. В срещата участваха екоексперти, ръководствата на детските градини и представители от отдел “Просвета” към Община Шумен и организацията по оползотворяване на отпадъците “Екобулпак”. Уточнени бяха основните насоки на образователната кампания за разделно събиране на отпадъците, както и възможностите за реалното му въвеждане. Предвижда се да бъдат проведени театрални постановки, игрови ситуации и открити уроци пред родителите.

27-02-2007


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен