Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Липсват договори за заустването на отпадните води в проверените от РИОСВ автомивки в ШуменЛипсват договори за заустването на отпадните води на автомивки в Шумен, показват проверките на РИОСВ. Договорите са задължителни и се сключват със ВиК дружествата при отвеждането на водите в канализационната мрежа. Необходими са и задължителни дневници, в които да се попълват данни за състоятнието на пречиствателните съоръжения. След направените от РИОСВ предписания собствениците на автомивките въведоха тази отчетност и представиха необходимите договори. Съоръженията не се почистват редовно – показват още проверките, които бяха направени на три обекта в Шумен. Според Закона за водите, за неизпълнения на предписания санкциите са от 500 до 5000 лв.

27-02-2007


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен