Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Шуменската екоинспекция се погрижиха за 12 птициЕкспертите на РИОСВ – Шумен се погрижиха за 12 бедстващи птици на територията на областите Шумен и Търговище в рамките на месец юни. Те  са изпратени за лечение и доотглеждане в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора.
Голяма част от  птиците са млади екземпляри, паднали от гнездата при летните бури или при първи опити за летене. Най-много са птици от видовете бял щъркел и домашна кукумявка
На електронния сайт на РИОСВ – Шумен можете да получите повече информация за необходимите действия при намиране на бедстваща птица http://www.riosv-shumen.eu/index.php?homepage=6&subnavy=3&act=47

Спасените видове птици са  защитена от Закона за биологичното разнообразие и са  включена в Приложение III на закона. За видовете от приложението се забраняват всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране.

02-07-2018


Над 100 деца се включиха в инициативите на РИОСВ - Шумен по повод Международния ден на биоразнообразието

Оценени са проектите в конкурса за най-добра екологична инициатива

РИОСВ – Шумен ще отбележи Международния ден на биологичното разнообразие с две инициативи

Два сигнала за бедстващи птици са получени в РИОСВ – Шумен през почивните дни

РИОСВ - Шумен провери сигнал за заустване на отпадъчни води в землището на село Сушина