Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Експертите на РИОСВ Шумен извършиха 94 проверки през септември      През септември експертите на РИОСВ Шумен са извършили 94 проверки на 89 обекта – 56 са планови, а 38 са извънредните. В рамките на осъществения контрол са дадени 36 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. 
      Общо събраните суми от РИОСВ Шумен са 3699,66 лв., като от текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС те са 1699,66 лв. Наложените имуществени санкции и глоби са 2000 лв.   Общо 1359,73 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.
       Приети и обработени са 10 сигнала, като са извършени 7 проверки – за 2 сигнала са изпратени писма по компетентност и за един е направена проверка и по документи.  Спасени и изпратени в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – Стара Загора са 3 птици от видовете „Домашна кукумявка“, „Тръстиков блатар“ и „Бял щъркел“.
        Директорът на РИОСВ Шумен е издал наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция на „Нес-Нови енергийни системи“ ООД в размер на 1000 лв. за административно нарушение – изхвърляне на отпадъчни води в дъждовен канализационен колектор, заустващ във воден обект (язовир).
        През месеца е издадено и наказателно постановление, с което е наложена текуща месечна санкция на „Алкомет“ АД в размер на 292 лв. (на основание чл. 69, ал. 1 от ЗООС) за наднормено замърсяване с отпадъчни води.

09-10-2018


РИОСВ Шумен разпореди почистване на речните корита

Над 30 акта за билкари от Шуменска и Търговищка област

РИОСВ – Шумен и БД „Черноморски район“ обявяват конкурс за Световния ден на водата

Провериха сигнал за оцветяване на река Поройна

РИОСВ с открит урок за Световния ден на влажните зони