Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Провериха сигнал за оцветяване на река Поройна       Сигнал за оцветяване на водите на река Поройна в цвят оранжево – кафяв, провериха eксперти от РИОСВ-Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС незабавно след подаването му.
       При проверката е обходено поречието на р. Поройна в град Шумен, в участъка от жп мост, нагоре по течението до района на Томбул джамия. Установени са утайки с оранжево – светлокафяв цвят по дъното на реката и странично по бетонираната заливна тераса извън кюнето. Водата е леко замътена, но не оцветена. Касае се за залпово замърсяване в участъка между пл. „Оборище“ и кръстовището на бул. „Симеон Велики“ при Томбул джамия. Този участък е покрит и не може да се установи визуално източник на замърсени води в реката. След Томбул джамия нагоре по течението на реката, не са установени  оцветени утайки.
      По заявка на Басейнова дирекция „Черноморски район“ е извършено двукратно пробонабиране - от вода на реката от моста до Спортна зала „Младост“ и от чистата вода в района на Томбул джамия. Водните проби ще се изследват по показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност на кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, фосфати като фосфор и желязо.
       След получаване на резултатите от водните проби ще се извърши анализ на възможен източник на замърсяване. Ще бъдат сезирани Община Шумен и „ВиК Шумен“ ООД за извършване на проверка в закрития участък на река Поройна от специализиран екип с необходимо оборудване.

06-02-2019


През юли експертите от РИОСВ - Шумен извършиха 108 проверки

РИОСВ - Шумен организира почистването на язовир Тича за кампанията „Да изчистим България заедно“

РИОСВ – Шумен предприе действия по 15 сигнала от граждани и институции през юли

РИОСВ – Шумен не отчита замърсяване на въздуха за месеците май, юни и юли

РИОСВ – Шумен санкционира с 10 000 лева завода за плочки в град Нови пазар