Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Експерти на РИОСВ Шумен са извършили 95 проверки            Експертите на РИОСВ Шумен са извършили през януари и февруари  95  проверки, при които са проверени 88 обекта. От извършените проверки 57 са планови,  а  36  извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 51 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. Съставени са 22 акта за установяване на административни нарушения (АУАН), от които 20 по Закона за лечебните растения и 2  по Закона за водите.  Постъпили са  20 сигнала, като за 15 от тях са извършени проверки на място.
           За периода са събрани средства в размер на 12 624,43 лв. Събраните суми по наложени глоби и санкции възлизат на  9283,43 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС за двата месеца са събрани 3341,00 лв.  Разпределени и преведени на съответните общини са общо 2672,80 лв., като тези, получили най – големи приходи от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС са: общ. Попово– 1551,20 лв., общ. Шумен- 804,00 лв., общ. Каспичан- 229,60 лв., общ. Търговище - 88,00 лв. 
      Директорът на РИОСВ Шумен е издал 12 наказателни постановления (НП) за имуществена санкция на обща стойност 23 000 лв. Наказателно постановление за 10 000лв е издадено на  „Керамат“ АД за неизпълнение на условия от комплексно разрешително, с което е нарушен чл. 125, ал.1, т.2 от ЗООС. „Аутолего“ ЕООД е глобено с имуществена санкция от 4000 лв. за  неизпълнение на предписание, дадено с констативен протокол.

08-03-2019


Санкция от 7 000 лева наложи РИОСВ – Шумен на шуменската фирма „Север Харт Груп“

РИОСВ – Шумен организира дни на отворените врати за деца

През юни експертите от РИОСВ - Шумен извършиха 105 проверки

Санкция от 2 000 лева наложи РИОСВ – Шумен на шуменската фирма „Голдън Фийлд“

РИОСВ – Шумен провери замърсяването на въздуха в Попово по сигнали на граждани