Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ - Шумен проверява сигнал за горене на отпадъци в кариера с. Златна нива      В 9:30 ч. на дежурния телефон на РИОСВ - Шумен е подаден сигнал за горене  на отпадъци в района на кариера с. Златна нива.  Незабавно е сформиран и  изпратен за проверка на място екип от експерти на РИОСВ - Шумен. При проверката е установено, че пожарът продължава да гори. 
      Провеждат се измервания за състоянието на атмосферния въздух със специализирана апаратура от Регионална лаборатория - Шумен към ИАОС. Измерванията се извършват в три пункта  – два около кариерата в с. Златна нива и един  в населеното място, където най-много се усеща димът.
      След анализиране на резултатите за качеството на атмосферния въздух, ще бъде предоставена за допълнителна  информация.

21-03-2019


РИОСВ - Шумен провери сигнал за замърсяване на язовир Омуртаг

Деца спасяват изоставени таралежчета

РИОСВ – Шумен наложи санкция от 10 000 лева

105 проверки са извършили експертите от РИОСВ - Шумен през месец май

Започна кампанията „Европейската седмица на мобилността 2019“