Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Експерти на РИОСВ - Шумен са извършили 106 проверки през март      Експертите на РИОСВ - Шумен са извършили през март  106 проверки, при които са проверени 91 обекта. От извършените проверки 67 са планови,  а  39 - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 56 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 10 акта, от тях 9 по Закона за лечебните растения и 1 - по Закона за чистотата на атмосферния въздух. През отчетния  период са постъпили и предприети действия по 8 сигнала.   
     За периода са събрани средства в размер на общо 11 813,19 лв. Събраните суми по наложени глоби и санкции възлизат на  10 618,19 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 1 195,00 лв.  Разпределени и преведени на съответните общини са общо 965,00 лв., като най-големи приходи от платени санкции по чл. 69 от ЗООС е получила община Попово– 775,60 лв.
      Директорът на РИОСВ - Шумен е издал 16 наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции на обща стойност 6 450 лв. 9 наказателни постановления са издадени на физически лица, занимаващи се с билкозаготвителна дейност, които не са представили обобщена информация за изкупените, обработени, реализирани и налични количества билки в организирания от тях билкозаготвителен пункт.
       Издадено е наказателно постановление за имуществена санкция в размер на 1000 лв. на „Карлсберг България“ АД за превишение на индивидуални емисионни ограничения, предвидени в комплексно разрешително и е осъществен състав на чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ.

11-04-2019


РИОСВ - Шумен провери сигнал за замърсяване на язовир Омуртаг

Деца спасяват изоставени таралежчета

РИОСВ – Шумен наложи санкция от 10 000 лева

105 проверки са извършили експертите от РИОСВ - Шумен през месец май

Започна кампанията „Европейската седмица на мобилността 2019“