Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ и Рeгионалната лаборатория в Шумен посрещнаха студенти     Експерти от РИОСВ и Регионалната лаборатория в Шумен посрещнаха студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, специалност „Инженерна логистика“ в Информационния център по повод Международния ден на Земята. Студентите се запознаха с  възможностите за подобряване състоянието на околната среда и работата на отделите в екоинспекцията. Прожектиран беше документален филм  за дейността на Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда.
       Студентите посетиха и Автоматичната измервателна станция (АИС) за контрол качеството на атмосферния въздух към Региoнална лаборатория - Шумен. Те имаха възможност в реално време да наблюдават измерванията на контролираните показателите – серен диоксид, озотни оксиди, озон и ФПЧ 10.

Mеждународният ден на Земята се отбелязва всяка година на 22 април с цел да се обединят хората на планетата в защита на околната среда. За първи път Денят на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г.

 

24-04-2019


Над 100 деца се включиха в инициативите на РИОСВ - Шумен по повод Международния ден на биоразнообразието

Оценени са проектите в конкурса за най-добра екологична инициатива

РИОСВ – Шумен ще отбележи Международния ден на биологичното разнообразие с две инициативи

Два сигнала за бедстващи птици са получени в РИОСВ – Шумен през почивните дни

РИОСВ - Шумен провери сигнал за заустване на отпадъчни води в землището на село Сушина