Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

91 проверки е извършила РИОСВ – Шумен през април    91 проверки на 83 обекта са извършили експертите от РИОСВ - Шумен през април. От тях 49 са планови,  41 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 57 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.  За установени административни нарушения са съставени 3 акта, от които един е за нарушение  на ЗООС по неизпълнено условие на комплексно разрешително, един – по Закона за водите, и един – Закона за управление на отпадъците. През отчетния период са постъпили 11 сигнала, извършени са 8 проверки на място и са изпратени 3 писма по компетентност. 
    За периода са събрани средства в размер на общо 11 685,87 лв. Събраните суми по наложени глоби и санкции възлизат на  7258,56 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 4427,31лв. Общо 3541,84 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, като най-големи приходи от платени санкции по чл. 69 от ЗООС е получила община Велики Преслав – 2400 лв.
    Директорът на РИОСВ – Шумен е издал 8 наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции на обща стойност 3900 лв. На „Тайфун – БГ“ ООД е наложена санкция от 2000 лв., тъй като дружеството не е провело емисионен контрол за една година.
Общо 7 наказателни постановления за нарушения на Закона за лечебните растения са издадени на една кооперация, две дружества и три физически лица за това, че не са предоставили отчети за добитите от тях количества лечебни растения за миналата година.

10-05-2019


През юли експертите от РИОСВ - Шумен извършиха 108 проверки

РИОСВ - Шумен организира почистването на язовир Тича за кампанията „Да изчистим България заедно“

РИОСВ – Шумен предприе действия по 15 сигнала от граждани и институции през юли

РИОСВ – Шумен не отчита замърсяване на въздуха за месеците май, юни и юли

РИОСВ – Шумен санкционира с 10 000 лева завода за плочки в град Нови пазар