Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен не отчита замърсяване на въздуха за месеците май, юни и юли    По данни от месечния бюлетин за качеството на атмосферния въздух за измерените концентрации на фини прахови частици (ФПЧ) няма регистрирани превишения в нормите за месеците май, юни и юли, информират от шуменската екоинспекция. Това показват данните на Автоматичната измервателна станция (АИС) към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). За сравнение с показателите през зимните месеци отклоненията в нормите сочат, че това се дължи предимно на отоплението на жителите с твърдо гориво.

02-08-2019


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен