Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен не отчита замърсяване на въздуха за месеците май, юни и юли    По данни от месечния бюлетин за качеството на атмосферния въздух за измерените концентрации на фини прахови частици (ФПЧ) няма регистрирани превишения в нормите за месеците май, юни и юли, информират от шуменската екоинспекция. Това показват данните на Автоматичната измервателна станция (АИС) към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). За сравнение с показателите през зимните месеци отклоненията в нормите сочат, че това се дължи предимно на отоплението на жителите с твърдо гориво.

02-08-2019


През юли експертите от РИОСВ - Шумен извършиха 108 проверки

РИОСВ - Шумен организира почистването на язовир Тича за кампанията „Да изчистим България заедно“

РИОСВ – Шумен предприе действия по 15 сигнала от граждани и институции през юли

РИОСВ – Шумен не отчита замърсяване на въздуха за месеците май, юни и юли

РИОСВ – Шумен санкционира с 10 000 лева завода за плочки в град Нови пазар