Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен не отчита замърсяване на въздуха за месеците май, юни и юли    По данни от месечния бюлетин за качеството на атмосферния въздух за измерените концентрации на фини прахови частици (ФПЧ) няма регистрирани превишения в нормите за месеците май, юни и юли, информират от шуменската екоинспекция. Това показват данните на Автоматичната измервателна станция (АИС) към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). За сравнение с показателите през зимните месеци отклоненията в нормите сочат, че това се дължи предимно на отоплението на жителите с твърдо гориво.

02-08-2019


Експерти от РИОСВ – Шумен участваха в мониторинга на кафява мечка в Западните Родопи

РИОСВ – Шумен ще провери изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС

Фотоконкурс „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“ обяви МОСВ

Експертите от РИОСВ – Шумен провериха 89 обекта през септември

Експерти от РИОСВ-Шумен и младежи дискутираха по темата за отпадъците