Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ - Шумен има нов директор    Със заповед на министъра на околната среда и водите Нено Димов, считано от 21 август 2019 година за директор на РИОСВ-Шумен е назначена Стела Илиева. Тя е избрана за поста след спечелен конкурс, обявен от Министерството на околната среда и водите.
    Стела Илиева е дипломиран магистър в специалността „Екологични биотехнологии и контрол на храните“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Професионалният си деветгодишен стаж в областта на екологията натрупва в РИОСВ, в Община Шумен и в частния сектор. Четири години е работила в дирекция „Икономика, общинска собственост и европейски програми“ в отдел „Европейски фондове и програми“ на Община Шумен. Четири години е била експерт в отдел „Превантивна дейност“ на направление „Биологично разнообразие и защитени територии“ на екоинспекцията.
    Днес Стела Илиева беше официално представена пред екипа на инспекцията от областния управител на Шумен проф. Стефан Желев.
 

23-08-2019


Експерти от РИОСВ – Шумен гостуваха в две детски градини

РИОСВ – Шумен даде старта на Европейската седмица на мобилността

РИОСВ – Шумен отчете резултатите в кампанията „Да изчистим България заедно“

РИОСВ – Шумен и доброволци почистиха отпадъците по брега на язовир Тича

РИОСВ – Шумен ще отбележи Европейската седмица на мобилността