Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен провери сигнал за пожар на шуменския Колодрум    Eксперти от РИОСВ и Регионалната лаборатория в Шумен извършиха незабавна проверка във връзка с постъпил сигнал от РПЗБН – Шумен за замърсяване на атмосферния въздух вследствие на горене на излезли от употреба гуми в района на шуменския „Колодрум“. Площадката е собственост на Община Шумен.
   Към момента на мястото вече е монтирана специализираната апаратура за измерване в аварийни ситуации. До този час  няма регистрирани отклонения от допустимите емисии за качеството на въздуха по данни на автоматичната измервателна станция, която следи средночасовите показателите на въздуха.
    По последна информация към 14:15 ч.  пожарът вече е загасен.


10-09-2019


Полски ясен от с. Бял бряг беше обявен за вековно дърво

Деца от ДГ „Космонавт“ коледуваха в РИОСВ – Шумен

РИОСВ – Шумен ще санкционира неизрядни билкозаготвители

РИОСВ - Шумен награди участниците в традиционния благотворителен  конкурс „ЕКО  КОЛЕДА“

РИОСВ - Шумен ще награди участниците в конкурса „ЕКО КОЛЕДА“