Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Ученици от СУ “В. Левски” в Нови Пазар гостуваха в РИОСВ-Шумен     20 деца от 5 – ти и 6 – ти клас от кръжоците по „Предприемачество“ и „Физични, химични явления и биологични процеси“ на СУ „В. Левски“ в Нови Пазар посетиха информационния център на РИОСВ. Експертите запознаха учениците с  дейността си и им представиха образователен филм за разделното събиране на отпадъци и процесите в рециклирането. Филмът „От нищо-нещо“ разпали любопитството и последва екологична дискусия за опазването на околната среда и възможностите за намаляване на отпадъците. Вниманието на децата беше провокирано още и от клипове на спасени животни и птици. Не закъсняха въпросите какво да правим с животно в беда и отговори, какви действия да предприемем, за да спасим пострадало диво животно.
     Експертите подариха на малчуганите живо дърво, за да прехвърлят и затвърдят наученото в реална среда, с грижа за природата.

13-11-2019


РИОСВ-Шумен излъчи победителите в конкурса „Мисли зелено-пази природата”

5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“