Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Експерти от РИОСВ – Шумен участваха в залесяване на изгоряла гора         Експерти на РИОСВ и студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“ се включиха в попълването на над 60 декара едногодишна култура в района между селата Ловец и Сушина, където преди две години изгоря борова гора. Инициативата беше по покана на работещите в ДГС-Преслав, като в нея участваха и около 30 служители и работници на преславското стопанство. Каузата на лесовъдите е да бъде създадена нова дъбова гора. Засаждането е на изключително труден терен, но е важна заради ерозията и пречистването на подпочвените води, които влизат в язовир „Тича“.20-11-2019


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен