Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен, ученици и партньори отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците
              Учениците от 5 „а“ и 5 „в“ клас на СУ „Панайот Волов“, представители на „Булекопак“ и „Грийнех“- организации за управление на отпадъци и експерти от РИОСВ отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) 2019 г. Двудневната инициатива бе по покана на екоинспекцията и имаше за цел да разясни на подрастващите идеята на разделното събиране на отпадъци и пътя, по който те стигат до регионалното депо. С две презентации децата бяха запознати с това кои отпадъци са опасни и защо и как да рециклираме. По – късно те се включиха в играта „Познай верният отговор“. Победителите в състезанието получиха индивидуална награда, а за всички участници бяха предвидени рекламни материали, грамота за участие и иглолистно дърво, за което децата да се грижат в училище.


Европейската седмица за намаляване на отпадъците (EWWR) е инициатива за насърчаване на прилагането на информационни действия за устойчиво използване на ресурсите и управление на отпадъците, по време на една седмица. Тази година изданието се провежда от 16 до 24 ноември 2019 г., а тематичния фокус е образование и комуникация по темата за отпадъците .

 

20-11-2019


РИОСВ-Шумен излъчи победителите в конкурса „Мисли зелено-пази природата”

5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“