Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен ще санкционира неизрядни билкозаготвители        Глоби от 100 до 1000 лева за физически лица и имуществени санкции от 300 до 2500 лева за юридически лица очакват стопани, които извършват билкозаготвителна дейност и не предствят в срок до 20 януари 2020 г. своите годишни отчети, напомнят от шуменската екоинспекция. Отчетите трябва да съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества лечебни растения в складовете, както и данни за техния произход съгласно издадените позволителни документи от съответните общини или горски и ловни стопанства. Информацията трябва да се предостави на РИОСВ, независимо от това дали през годината са извършвани или не дейности с лечебни растения. Издадените позволителни от съответните общини или горски и ловни стопанства също подлежат на проверка. Към момента своите отчети са представили 6 билкозаготвители от Шуменска област от 73-ма, подлежащи на контрол и 12 от общо 72-ма за Търговищка област.
        Обобщаването на годишните справки за лечебните растения е важно за оценката на количествата добивани билки за съответния регион и състоянието на естествените им находища, предвижда Законът за лечебните растения.

17-12-2019


Собствениците на 38 билкозаготвителни пункта ще бъдат санкционирани от РИОСВ – Шумен

РИОСВ – Шумен участва в 44-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици

Полски ясен от с. Бял бряг беше обявен за вековно дърво

Деца от ДГ „Космонавт“ коледуваха в РИОСВ – Шумен

РИОСВ – Шумен ще санкционира неизрядни билкозаготвители