Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Деца от ДГ „Космонавт“ коледуваха в РИОСВ – Шумен        Eкспертите от шуменската екоинспекция посрещнаха малките коледарчета от подготвителната група на ДГ „Космонавт“. Пременени в народни носии с коледарски тояги, малчуганите пресъздадоха традиционния български обичай – коледуване. Поверието гласи, че коледарите прогонват злите сили със своите песни и наричат за здраве, изобилие и берекет. Децата наричаха за сполука на екипа от екоинспекцията и на експертите от Регионалната лаборатория. За милите пожелания по традиция на обичая те бяха дарени с лакомства от Директора на екоинспекцията Стела Илиева. 

21-12-2019


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен