Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ - Шумен изнесе открит урок за Световния ден на влажните зони        В навечерието на Световния ден на влажните зони експерт на шуменската екоинспекция гостува на учениците от клуб „Билкарче“ на НУ „Княз Борис I“. В открит урок по темата за 2020 г. „Влажни зони и биоразнообразие“ децата  научиха за  ролята им като естествено местообитание за много растителни и животински видове. Научно-популярни филми запознаха малчуганите с най-големите влажни зони в България и с какво те са уникални и различни една от друга. В дискусия по темата на презентацията децата показаха наученото и бяха поощрени с награди.

        Световният ден на влажните зони се отбеляза всяка година на 2 февруари, датата на приемането на Рамсарската конвенция през 1971 г.  за да се повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата.
 
Официален сайт на Световния ден на влажните зони : worldwetlandsday.org

 

 

 

 

 

 

 

 

31-01-2020


РИОСВ – Шумен даде месец срок за почистване на сметища и речни корита

РИОСВ - Шумен предупреди за засилване на контрола по опазване на диворастящите растения

РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха сигнал замърсяване на река Провадийска

Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха сигнал за оцветяване на река Поройна

РИОСВ – Шумен провери кариерата в с. Златна нива