Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен провери кариерата в с. Златна нива      Директорът на РИОСВ разпореди извънредна проверка на кариерата в с. Златна нива, община Каспичан, с концесионер „Голдън фийлд" ООД.
       Инспекцията се е самосезирала по сигнал с видеоматериал от информационен сайт за наличие на отпадъци. При огледа на място проверяващите не са установили нарушения. Дружеството има документ за дейност с инертни отпадъци. Дейността се извършва на две площадки. Първата е била запълнена и заравнена и на нея са били паркирани пожарен автомобил, верижен багер и камион. На втората са намерени отпадъци от пластмасови касети, опаковки, домакинско обзавеждане, дървесни изрезки и палети. Според представител на дружеството отпадъци са получени при ръчното им отделянето от строителните отпадъци, като инертните материали се използват за рекултивация, а битовите се предават за вторични суровини.

04-02-2020


РИОСВ – Шумен даде месец срок за почистване на сметища и речни корита

РИОСВ - Шумен предупреди за засилване на контрола по опазване на диворастящите растения

РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха сигнал замърсяване на река Провадийска

Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха сигнал за оцветяване на река Поройна

РИОСВ – Шумен провери кариерата в с. Златна нива