Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха сигнал за оцветяване на река Поройна     Сигнал от граждани за оцветяване на водите на р. Поройна до бензиностанция Шел в оранжево-червен цвят провериха експерти от РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория към ИАОС незабавно след подаването му. При огледа на реката при моста на пл. Оборище, моста при НОИ и моста при бензиностанция Шел на Кооперативния пазар не беше констатирано видимо замърсяване. В района на Кашкаваления цех в града беше установено бледо оцветяване в оранжево – червен цвят.
При проверката бяха взети две водни проби от повърхностните води на реката, които ще бъдат анализирани в акредитирана Регионална лаборатория - Шумен.
     След получаване на резултатите ще бъде извършен анализ на възможен източник на замърсяването, който към момента не е установен.

06-02-2020


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен